Black friday!! Nu een gratis amethist cluster bij je bestelling!

Home » Raven coins oracle set by Hella Raven

Raven coins oracle set by Hella Raven

€ 59,50

Engels:

The Raven Coins Oracle is a newly developed divination system, using ancient symbolism with a contemporary twist.  It is not tied to a specific worldview or religion but having said that I must admit that it does take most of its inspiration from a western esoteric, primarily pagan and to a minor extend heathen background.  Those are the traditions I grew up with and so this feels as my natural language. The aim of the oracle is to empower you to co-create your future by giving you the tools to make the best possible decisions on your life’s path now.

As I see it we should not just read the future, we should help create it.

Nederlands:
Het Raven Coins Oracle is een nieuw ontwikkeld waarzeg systeem, waarbij gebruik wordt gemaakt van oude symboliek met een eigentijdse twist. Het is niet gebonden aan een specifiek wereldbeeld of religie, maar ik moet toegeven dat het grotendeels is geïnspireerd op een westerse esoterische, voornamelijk heidense en in mindere mate heidense achtergrond. Dat zijn de tradities waarmee ik ben opgegroeid en dus voelt dit als mijn natuurlijke taal. Het doel van het orakel is om u in staat te stellen uw toekomst mede te creëren door u de middelen te geven om nu de best mogelijke beslissingen te nemen op uw levenspad. 

Zoals ik het zie, moeten we niet alleen de toekomst lezen, we moeten deze helpen creëren.